SRB         HU

ISKOLÁNKRÓL

 

Kishegyesen 1770-től van iskolai oktatás, a tanítás magyar nyelven folyt. 1920-ig az iskola a katolikus egyház hatása alá tartozott, amikor is államosították. Ekkor is magyarul folyt a tanítás, a szerb nyelvet környezetnyelvként tanulták a diákok. A hittan ekkor kötelező tantárgy volt.

A II. világháború után az oktatás a kommunista párt hatása alá került.

 

 

1956-ban készült el 5 új tanteremmel  az iskola egyik szárnya, amit összekötöttek az 1915-ben épült résszel. A harmadik épület pedig 1968-ban, a tornatermet pedig 1973-ban épült. Így most az iskola 3 épületből áll, ami egységet képez. Folyamatosan újítják az iskolát, a lehetőségekhez mérten. Az iskola 1953 óta viseli az Ady Endre nevet.

    

 

Ma iskolánknak 511 tanulója van. 32 tagozaton folyik a tanítás, ebből 7 speciális tagozat van az enyhén mentálisan sérült gyerekeknek. A tanítás szerb és magyar nyelven folyik elsőtől nyolcadik osztályig. Iskolánkba 42 roma származású diák jár: 24-en kisegítő, 18-an normál tagozaton, többségében magyar nyelven tanulnak. Ezen kívül iskolánk tanulója néhány egyiptomi származású diák is. Nemrég kezdett tevékenykedni egy roma asszisztens, aki a gyerekek gondját viseli.

 

 

 


O NAŠOJ ŠKOLI

 

 

Školsko obrazovanje na mađarskom jeziku u Malom Iđošu je počelo 1770 g. Do 1920 g. je bila pod nadzorom katoličke crkve kada je školu preuzela država. I tada se nastava izvodila na mađarskom jeziku, a srpski se predavao kao jezik sredine. Veronauka je bila obavezni predmet.

Posle II Svetskog rata obrazovanje je došlo pod uticaj Komunističke Partije.

 

 

Novi deo škole sa pet učionica se izgradila u 1956, što su spojili sa starom zgradom koja je zgrađena 1915 g. Škola se obogatila sa trećom zgradom u 1968, a zgrađenje fiskulturne sale je završeno 1973 g.

Sada se škola sastoji od tri zgrade, koje čine celinu.

Naziv škole je Adi Endre od 1953 g.

 

   

 

Danas škola ima 32 odeljenja sa ukupno 511 učenika. Od tih su 7 specijalna odeljenja koju pohađaju deca sa lakšim mentalnim poremećajima. Obrazovanje se izvodi na srpskom i mađarskom jeziku od prvog do osmog razreda. Našu školu pohađaju 42 učenika romske nacionalnosti: od njih 24 đaka u specijalim odeljenjima. Većina njih uči na mađarskom jeziku. Pored toga naša škola ima i nekoliko učenika koji su se izjašnjavali kao egipćani. Od skora je počeo da radi romski asistent u školi, koji vodi brigu o romskoj deci.